HAVNENYT

 

23.06.2021

Generalforsamling

S/I Greve Marina
Herved indkaldes til S/I Greve Marinas ordinære generalforsamling for 2020 & 2021
Onsdag d. 1.september 2021 kl. 19:00
På Hedelyskolen i kantinen
Dønnergårds Alle 30, 2670 Greve
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Havnebestyrelsens beretning (udsendt på forhånd).
 3. Godkendelse af regnskabet for den selvejende institution, herunder særskilt godkendelse af regnskaberne for Hejren og Mågen.
 4. Godkendelse af budget for den selvejende institution, herunder særskilt godkendelse af budgetter for Hejren og Mågen samt varsling af differentierede havnetakster fra år 2022.
 5. Indkomne forslag:
 6. Ny strategiplan for havnens udvikling frem til 2030.
 7. ”På de broer hvor det har vist sig, at der ikke er el-udtag så behovet for el-udtag er dækket, etableres supplerende el-standere”.
 8. Valg af 5 medlemmer til havnebestyrelsen.


Hejren:
På valg er:
For 1 år: Mikkel Krarup (SKB) genopstiller ikke
For 2 år: Jan Bøllingtoft Asmussen (SKB) genopstiller
Frode Walther Nielsen (SKB) genopstiller ikke
Bestyrelsen foreslår John O. Frederiksen og Michael Birk til de ledige bestyrelsesposter.
Mågen:
På valg er:
For 1 år: Peter Karlshøj (HBK) genopstiller ikke
For 2 år: Jørgen Otto Jeppesen (SHS) opstiller ikke (er udtrådt af bestyrelsen).
Bestyrelsen foreslår Johannes Buhrmann og Bo Christensen til de ledige bestyrelsesposter.

 1. Valg af 5 suppleanter til havnebestyrelsen.


Hejren:
På valg er:
For 1 år: Torben Bergenhagen (SKB) (1. suppleant) genopstiller
For 2 år: Carsten Bernfeld (SKB) (2. suppleant) genopstiller
Ken Seitzberg (SKB) (3. suppleant) genopstiller ikke.
Bestyrelsen foreslår Christian Christensen til den ledige 3. suppleantpost.
Mågen:
På valg er:
For 1 år: NN (mangler da suppleanten er indtrådt i bestyrelsen)
For 2 år: NN (mangler da suppleanten er indtrådt i bestyrelsen)

 1. Valg af revisor.
 2. Eventuelt.


Spørgsmål til generalforsamlingen:

 1. Har bestyrelsen/havnen fundet ud af hvad der forårsagede den brand på bro 10 og hvad har vi lært af det?
 2. Er det nye WIFI-system færdig udbygget?


PS. Fortrykte fuldmagter kan afhentes på havnekontoret, Max 1 per deltager.

 

 

 

 

AFLYSNING

15.06.2021

Til alle bådpladsejer i Greve Marina

Bestyrelsen må desværre med meget kort varsel, aflyse generalforsamlingen i havnen i aften d 15/6 2021 kl.19, da vi har konstateret at der er en del på Maagen som ikke har modtaget indkaldelse rettidigt.

Bestyrelsen beklager meget og vil komme med en ny dato for generalforsamling.

Med venlig hilsen

Frode Walther Nielsen

Formand

 

 

 

 

25.05.2021

Generalforsamling

S/I Greve Marina

Herved indkaldes til S/I Greve Marinas ordinære generalforsamling for 2020 & 2021

Tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 19:00

På Hedelyskolen i kantinen

Dønnergårds Alle 30, 2670 Greve

Grundet Corona vil der kun være adgang for 1 person pr. andelshaver!

Der kræves tilmelding senest d. 11. juni 2021

til E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. mærket Mågen eller Hejren.

Der vil være krav om et gyldigt Coronapas for at få adgang!

Der vil endvidere være krav om mundbind når ikke man sidder ned!

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Havnebestyrelsens beretning (udsendt på forhånd).
 • Godkendelse af regnskabet for den selvejende institution, herunder særskilt godkendelse af regnskaberne for Hejren og Mågen.
 • Godkendelse af budget for den selvejende institution, herunder særskilt godkendelse af budgetter for Hejren og Mågen samt varsling af differentierede havnetakster fra år 2022.
 • Indkomne forslag:

 

 • Ny strategiplan for havnens udvikling frem til 2030.

 

 • ”På de broer hvor det har vist sig, at der ikke er el-udtag så behovet for el-udtag er dækket, etableres supplerende el-standere”.

 

 • Valg af 5 medlemmer til havnebestyrelsen.

Hejren:

På valg er:

For 1 år:                  Mikkel Krarup                     (SKB)             genopstiller ikke

For 2 år:                  Jan Bøllingtoft Asmussen   (SKB)             genopstiller

                                Frode Walther Nielsen       (SKB)             genopstiller ikke

Bestyrelsen foreslår John O. Frederiksen og Michael Birk til de ledige bestyrelsesposter.

Mågen:

På valg er:

For 1 år:                  Peter Karlshøj                     (HBK)            genopstiller ikke

For 2 år:                  Jørgen Otto Jeppesen         (SHS)            opstiller ikke (er udtrådt af bestyrelsen).

 • Valg af 5 suppleanter til havnebestyrelsen.

Hejren:

På valg er:

For 1 år:                  Torben Bergenhagen         (SKB) (1. suppleant) genopstiller

For 2 år:                  Carsten Bernfeld                (SKB) (2. suppleant) genopstiller

                                Ken Seitzberg                      (SKB) (3. suppleant) genopstiller ikke.

Bestyrelsen foreslår Christian Christensen til den ledige 3. suppleantpost.

Mågen:

På valg er:

For 1 år:                  NN (mangler da suppleanten er indtrådt i bestyrelsen)

For 2 år:                  NN (mangler da suppleanten er indtrådt i bestyrelsen)

 • Valg af revisor.

Spørgsmål til generalforsamlingen:

 • Har bestyrelsen/havnen fundet ud af hvad der forårsagede den brand på bro 10 og hvad har vi lært af det?
 • Er det nye WIFI-system færdig udbygget?

PS. Fortrykte fuldmagter kan afhentes på havnekontoret, Max 1 per deltager, skal oplyses ved tilmelding.

 

 

 

S/I Greve Marinas Generalforsamling 15. juni 2021

Bestyrelsens beretning 2019 & 2020

2020 & 2021 har grundet Covid19 været specielle år som har begrænset os alle, inklusive afholdelse af de årlige generalforsamlinger, som måske endnu en gang kan risikere at blive aflyst. Derfor har vi valgt at sende årsberetningen ud skriftligt.

2019 & 2020 har været to gode år for Greve Marina. De mange nye sejlere har betydet at vi fra 2020 har været fyldt helt op i havnen både på Mågen og på Hejren. Vi har også haft mange besøgende både fra vandsiden og særdeles fra landsiden i form af autocampere, der er blevet en god indtægtskilde.

Bestyrelsen glæder sig over udviklingen, men vi er opmærksomme på at denne udvikling skal fastholdes og forsat udvikles ved hele tiden at have fokus på udbygning af havnefaciliteter og serviceniveau.

Der har desværre været en del udskiftning i bestyrelsen i disse to sæsoner. Vi har måttet sige farvel til Brian Krøyer, Carsten Ring, Jens Bondo Rasmussen, Jørgen Otto Jespersen og Peter Karlshøj. De har alle selv valgt at trække sig fra bestyrelsen. Tak for jeres indsats.

Bestyrelsen har haft et godt og konstruktivt samarbejde under disse svære tider. Alle udfordringer er blevet mødt med en positiv ånd og masse af gå på mod.


Strategiarbejde:

Havnens tidligere ”Helhedsplan” har i mange år givet god retning i udviklingsarbejdet. Planen er imidlertid brugt op og der har været behov for en ny. Bestyrelsen har derfor holdt en række strategimøder og formuleret en ny plan ”Greve Marina mod 2030”. Planen indeholder en fornyet Vision om at åbne havnen lidt mere for bredden og publikum, så vi kan fremstå som den perle vi rent faktisk er. Planen formulerer retning og projekter der øger havnens kapacitet i form af mere landplads, et differentieret formål med Mågen, Hejren og Dykanden, Miljøprojekter samt opgradering og vedligehold af vores anlæg. Vi havde glædet os til at præsentere planen på generalforsamlingen i april, som nu desværre må blive på et senere tidspunkt eller i en anden form.


Bestyrelsen har også haft mange andre opgaver:

Fastliggerbestemmelser:

De nyreviderede fastliggerbestemmelser er nu også fremsendt til de eksisterende fastliggere med en overgangsperiode, hvorefter alle vil ligge i havnen efter samme fastliggerbestemmelser hvilket vil gøre administrationen nemmere og mere overskuelig.

Vartegn:

Havnens nye vartegn er også kommet på plads og det er samtidig lykkedes at holde projektet indenfor budgettet, samtidig med det blev udbygget med belysning. Dette er kun lykkedes på grund af nogle meget ihærdige personer i havnen, som har givet den en skalle.

Sommertur med byrådet:

I sommeren 2019 inviterede vi byrådet på en sejltur på Køge bugt for give dem mulighed for at se kommunen fra vandsiden. Efterfølgende gik vi tur på havnen, for at de med egne øjne kunne se hvor langt vi er kommet med faciliteterne. De var især interesserede i Handikap og ungdomsafdelingerne.

Reklamer:

Bestyrelsen har i samarbejde med Strandparken og Kommunen opfordret de erhvervsdrivende, som havde opsat reklamer på hegnet ned til havnen, om at fjerne disse og i stedet opsætte godkendte skilte. Efterfølgende er hegnet blevet fjernet.

Strandfredningsaftale:

Bestyrelsen har sammen med kommunen arbejdet på den nye strandfredningsaftale. Det er lykkedes at komme med i aftalen, men desværre kun delvist.

Internet:

Bestyrelsen har arbejdet på bedre internet i havnen. Det har været en lang sej kamp som til sidst er lykkedes. Vi har fået en fiberforbindelse til begge havneøerne hvilke bevirker, at den tidligere flaskehals nu er fjernet. Det er samtidig blevet muligt at tilbyde de erhvervsdrivende en ordentlig internetadgang. Der er gravet fiber ud til alle erhvervsdrivende og klubber som har ønsket at være med, samt ud til alle vores WIFI-acces punkter. Den nye forbindelse er færdig og kører meget tilfredsstillende.

WIFI 

Vi har også opdateret det trådløse net i havnen, så det nu er muligt at opnå en rimelig hastighed for havnens brugere.  Det har desværre givet betydelige udfordringer. Nogle af de udfordringer har skyldtes, at det gamle anlæg ikke var lovligt i følge myndighederne, da det sendte med en alt for kraftig sendestyrke. Dette har bevirket, at vi med det nye anlæg har måttet opsætte flere antenner for kunne dække havnen tilfredsstillende.

Hele vores nye net vil nu fremover være overvåget løbende for at sikre et stabilt net.

Pæleorm:

Vi har desværre fået Pæleorm i havnen, hvilke har påvirket nogle af vores agterpæle, som har stået i havnen i mange år. Vi har været i dialog med folk som har forstand på sådanne problemer og valgt at følge situationen tæt fremover. Som det ser ud lige nu, er det Hejren som er ramt, men vi følger det tæt. Til at starte med var angrebne hovedsagelig på den side af Hejren som vender ud mod indsejlingen, men i 2020 er der også set pæleorm på den side som vender mod Mågen. Det er dog et meget begrænset antal.

Vild med vand:

Vi har afholdt vild med vand igen med stor succes, det er altid dejligt at se så mange på havnen og at folk er så ivrige efter at få en tur på vandet. Mon ikke det er en af årsagerne til at vi får flere og flere, som gerne vil have en plads i havnen. Desværre var det ikke muligt at afholde Vild med vand i 2020, hvilket vi var meget kede af.

Hejren:

Kran og stativer:

Vores nye kran og stativsystem er nu på plads og har stået sin første prøve. Der har selvfølgelig været en del ting vi skal have indarbejdet og finpudset. I forbindelse med håndteringen af bådene med det nye system har vi valgt at skabe mere plads ved at fjerne noget af vegetationen specielt på pladsen bag kranen.

Desværre har vi haft et uheld med kranen i forbindelse med belastningstesten i april 2020 hvilket bevirker, at vi ikke kan bruge kranen før en gang i løbet at sommeren.

Bestyrelsen og havnens personale beklager meget for den ulejlighed dette har medført for brugerne og vil arbejde aktivt på at minimere generne mest muligt.

Nye systemer:

Vi har på Hejren implementeret nyt økonomisystem samt nyt havnestyringssystem, hvilket I måske har bemærket. Årsagen til disse nye systemer skyldes, at de gamle systemer ikke længere kan opdateres og der udvikles ikke mere på disse. De nye systemer giver os mulighed for at automatisere mange opgaver og opnå bedre overblik. Vores økonomisystem er nu kommet helt på plads, mens havnestyringssystemet har været ramt at rigtig mange udfordringer. Vi er i stadig dialog med leverandørerne omkring vores udfordringer med systemet. Bestyrelsen overvejer for tiden om vi skal fortsætte med systemet eller vælge noget andet til at løse opgaverne.

Renovering af toiletter:

Den annoncerede gennemgribende renovering af toiletterne lykkedes desværre ikke grundet flere omstændigheder. Men det er lykkedes at for lavet et facelift på både dame- og herretoiletterne med nye vaske, borde, bænke, maling og belysning. Vi har også fået vandbehandlingsanlæg anlæg som vil begrænse kalkaflejringerne og lette rengøringen.

Toiletter nede ved slæbestedet er fremover serviceret af havnens personale. Der er samtidig blevet installeret udsugning der vil hjælpe på klimaet i rummene. Den regelmæssige rengøring vil samtidig sørge for, at der altid vil være vand i vandlåsene, som har været et af problemer med dårlig lugt i rummene.

Mere EL på Broerne:

Bestyrelsen har besluttet at opsætte flere stik på broerne i 2020/21. Vi starter med 4 broer som har særlige udfordringer. Samtidig starter vi også en modernisering af hoved-tavlerne indenfor broerne på land, da de er ved at være meget nedslidte. Dette er en løbende proces, som vil blive udført i den takt som økonomien rækker til det.

Uheldig optræden på havnen:

Vi har desværre været plaget af uheldig optræden af mennesker udefra, hvorfor vi er blevet nødt til at lukke for de offentlige toiletter mellem 22 og 08. Vi har flyttet en af vores grillpladser/overdækninger hen hvor der er flere til at holde øje med den. Vi har desværre også konstateret narkosalg på havnen samt at der køres vildt på vejen ned til havnen samt inde på Hejrens område. Politiet har været kontaktet, men de har desværre ikke ressourcer til at hjælpe. Vi forsøger nu i samarbejde med kommunen at finde en løsning.

Grejskure:

Grundet en del henvendelser angående grejhuse, har bestyrelsen besluttet et projekt hvor havnen bygger 12 grejskure for derefter at sælge dem til brugerne. Tidligere var det tekniske skoler, som byggede dem, men det er ikke længere muligt. Ideen med projektet var fra bestyrelsens side ikke at tjene penge på byggeriet, men at skabe nogle grejskure, som fremtræder ens.

Mågen

Parkeringspladsen:
På Mågen er parkeringspladsen blevet renoveret med ny belægning, som har givet både et visuelt løft og bedre muligheder for placering af både og biler.

Broer:
Mågen har fået gennemgået broer og pæle for at skabe et overblik over eventuelle reparationen eller udskiftninger. Det gælder både slitage og pæleorm. Det har indtil nu dog ikke vist sig nogen tilfælde at pæleorm.

Slam:
Der er igennem de sidste sæsoner forgået et stort undersøgelsesarbejde med det slamproblem, som gennem tiden er opstået i nogle af bassinerne. Der er desværre ikke på nuværende tidspunkt en endelig afklaring på hvad løsningen på problemet bliver.

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 

01.03.2021

JUBIIIII - Så er foråret kommet, og en ny dejlig sejlersæson står for døren.

 

Vinteren er bl.a. blevet brugt til at renovere vores toiletbygning.

Vi synes selv det er blevet rigtig fint.

Vær opmærksom på, at de fremover ikke er opdelt med herre- og dameafdeling, nu er alle rum frit for alle, så ingen skal stå i kø.

Vaskemaskine og tørretumbler er sat bagerst i den højre afdeling, så man kan stå i ro og mag med sit vasketøj. Da det er helt nye maskiner, mangler der desværre lige den sidste dims til at få dem i gang, hvilket vi forventer at modtage lige efter Påske.

 

Der er åbnet for vandet i havnen.

 

Opdatering af jeres adgangskort, foregår i automaten ved Havnekontoret.

 

KRAN

INGEN er blevet opkrævet for søsætning og optagning i 2021.

 

KRANEN KØRER I HVERDAGENE I TIDSRUMMET:

Tirsdag        9.00 til 17.30

Onsdag       9.00 til 14.30

Torsdag       9.00 til 14.30

Fredag         9.00 til 14.00

 

Ring eller skriv til os med 1 dato eller 2 og et ca. tidspunkt, så vender vi tilbage med en krantid.

 

HUSK at oplys hvor på land din båd står.

 

Kranløftet skal betales på dagen i vores automat ved Havnekontoret, og kvittering skal afleveres til kranføreren før løftet.

 

Efter Påske er åbningstiderne følgende på Havnekontoret:

Tirsdag        10-12 og 15-18

Onsdag       10-12

Torsdag       10-12

Fredag         10-12

 

________________________________________________________________________________________________________

 

ZIETWING fungerer stadig ikke,  

så i kan intet gøre, andet end at vente. 

Vi skal nok skrive en mail når nets har fået

systemet til at køre igen.

________________________________________________________________________________________________________

 

ZIETWING 15.01.2021

Desværre er vi lige på dagen for alle vores opkrævninger blevet ramt af, at der er problemer hos nets med størstedelen af alle betalingskort. Vi har fået følgende meddelse fra Zietwing:

Nets afviser i øjeblikket alle Dankort betalinger og kortregistreringer.

Vi har været i kontakt med vores Gatewayudbyder og oprettede en sag på det. ACI (gatewayudbyderen startede så ligeledes en sag hos nets for at få det løst, da ACI heller ikke ser at der skulle være noget i vejen hos dem eller hos os.

Det er altså ikke ZIETWING den er gal med.

Betalinger til Valitor (VISA) derimod, virker som det skal.

 VI VENDER TILBAGE SÅ SNART VI VED MERE,

SÅ DU SKAL IKKE GØRE NOGET.

________________________________________________________________________________________________________

 

Kære brugere samt personale i Greve Marina.

Det har været et meget anderledes år 2020 i havnen, vi har dog trods

pandemien lykkedes med at få det hele til at fungere, takket være en stor

fleksibilitet fra alle.

Med et håb om at tingene normaliseres i den nye sæson,

ønskes i alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår!

På gensyn i sæsonen 2021
Bestyrelsen

_______________________________________________________________________________________________________

 

Havnekontoret er her i december i gang med at tilrette Zietwing, så de fleste af jer vil modtage mail hvor der fx. står at et abonnement er blevet deaktiveret, eller noget er ændret.

Dette skal I ikke reagere på.


Fremover når man skal bruge kranen, så kan der her fra foråret 2021 bestilles tid over nettet, hvor man i samme vending også betaler.


Fremover vil alle opkrævninger af havneafgift, havneleje, grejhusgrundleje m.m. blive trukket d. 15. januar.


Vi er tilbage på kontoret d. 4. januar 2021.


Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle!

_______________________________________________________________________________________________________


Havnekontoret

 

På baggrund af de nye Corona restriktioner, vil kontakt til

Havnekontoret indtil videre kun foregå gennem vinduet.

Vær opmærksom på at vinter åbningstiderne er trådt i kraft

og er følgende:

                Tirsdag                        10-12 og 13-15

                Onsdag - Fredag        10-12

 

KONTANTER FRABEDES VENLIGST TAK.

 

________________________________________________________________________________________________________BÅDPLADSER

 Vi har desværre ingen ledige pladser i øjeblikket.

 Hvis du ønsker at komme på venteliste til en plads, så send os en mail med oplysning omkring længde, bredde og dybgang.

 
Mailadresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 
Vi har desværre ingen mulighed for at sige noget omkring hvor lang ventetiden er.

 

                                                                                                                                                                                      D. 16.07.2020

 

Nye grejhuse på Hejren

 

Havnebestyrelsens Ø-udvalg på Hejren har besluttet at lade opføre op til 12 grejhuse på Havneøen mellem bro 10 og 12, magen til dem vi har på resten af øen.

 

Betingelserne:

 

Da vi ikke længere kan få husene leveret af Teknisk Skole overvejer vi en model, hvor interesserede lejer 14 kvm grund af havnen hvorpå havnen lader opføre et Grejhus magen til de eksisterende på ca. 10 kvm.

Lejeaftalerne løber til 2032 såfremt lejer ikke misligholder lejeaftalens betingelser. Herefter regner vi med at forlænge aftalen, såfremt havnens lejeaftale med kommunen bliver forlænget.

Lejer kan opsige lejeaftalen med 3 måneders varsel, hvor huset skal sælges privat i opsigelsesperioden (på samme måde som bådpladser handles).

Såfremt huset ikke er solgt ved udgang af perioden tilfalder det havnen.

Lejeaftalen indeksreguleres årligt. 2020 prisen for nye lejeaftaler er på 1.317 kr./år.

Prisen for huset bliver kr. 80.000 inkl. moms.

Prisen omfatter et hus der er helt færdiglavet udvendigt, inkl. maling og ”bro” og hvor der er indlagt strøm og måler i huset.

Yderligere indretning (isolering mm) kan lejerne selv udføre.

Lejeaftaler kan kun indgås af bådplads ejere og husene skal brandforsikres.

 

Hvordan kommer jeg i betragtning?

Interesse for at leje en grund og købe et hus meddeles på Havnekontoret inden 31.august 2020.

Såfremt der er mere end 12 interesserede vil der blive trukket lod mellem potentielle købere.

Der skal indbetales depositum på 25% ved opstart og resten skal betales inden huset overdrages.

Såfremt der er færre end 12 interesserede forbeholder havnen sig ret til at ændre planen.

 

Skema udfyldes og sendes på mail til Havnekontoret inden d. 31. august 2020.

 

Ingen der ejer et Grejhus i forvejen (inkl. dennes ægtefælle/samlever) kan komme i betragtning, ligesom ingen med restancer til havnen kan komme i betragtning.

Indholdet af lejekontrakten kan fås ved henvendelse på Havnekontoret.

Alle ansøgere skal være indforstået med at navnene på køberne bliver offentliggjort på en liste på Havnekontoret.

 
 
 
 
 

  

Ansøgning om Grejhus lejekontrakt og Grejhus køb.

 

 • Undertegnede ønsker at komme i betragtning til en Grejhus lejekontrakt samt køb af Grejhus.
 • Undertegnede er bekendt med reglerne omkring dette og priserne
 • Undertegnede ejer en bådplads i Greve Marina Hejren
 • Undertegnede eller undertegnedes samlever/ægtefælle ejer ikke et grejhus
 • Undertegnede er indforstået med at navn og bådplads på køberne offentliggøres

 

 

                                                      SKRIV TYDELIGT !!!

 

 

 

NAVN:______________________________________________

 

TELEFON NR.:________________________________________

 

BÅDPLADS BRO/PLADS:________________________________

 

BÅDPLADS KONTRAKTNUMMER:_________________________

 

 

 

DATO:__________________________  UNDERSKRIFT:___________________________________________

 
   


19.06.2019 Klistermærker til bådene

Ø-Udvalget har besluttet, at bådejerne alligevel selv får lov at påsætte klistermærke på bådene i 2019 hvor de plejer at sidde. Men....... I 2020 SKAL mærkerne påsættes på følgende måde:

Lægger man til med stævnen: Påsættes det på stævn, i styrbord side.

Lægger man til med agterenden: Påsættes på agterenden, i bagbord side.


 Juni 2019 - Diverse    

Masteskuret kan nu aflåses uden problemer.


Der er opsat endnu en Hjertestarter på Hejren.

Greve Sejlklub har sponseret den der er opsat på Masteskuret.


Referat fra Generalforsamlingen kan afhentes på Havnekontoret.

 

Så er det nye stativsysten godt igang

   
stativer 1

Klik her for video

Åbner i nyt vindue

 
  stativsystem 12